Co to jest redesign logo?

Redesing to inaczej mówiąc modernizacja, przeprojektowanie, odmłodzenie znaku . Rewitalizacji powinno zostać

poddane logo, lub logotyp, o wadliwym oddziaływaniu, wadliwej konstrukcji, lub gdy istnieje potrzeba dostosowania formy znaku do zmieniającego się obszaru działania firmy, np.:

  • w sytuacji całkowitej zmiany obszaru działania firmy – producent ubrań zmienia branżę i zaczyna sprzedaż książek.

jest to przykład skrajny niemniej spotykany dość często wśród

średnich i małych firm.

  • w sytuacji poszerzania obszaru działania firmy np.:producent komputerów

rozpoczyna produkcję monitorów LCD i chciałby je wprowadzić na rynek pod nowym znakiem, nie

kojarzonym tylko z produkcją komputerów.

W tym wypadku jest także inny sposób wprowadzenia wyrobów na rynek – poprzez

nową markę/znak towarowy, z pozostawieniem starego znaku firmowego.

 

Gdy zapadnie decyzja o zmianie logo należy zastanowić się czy konieczne jest całkowita zmiana logo czy wystarczy odjąć bądź zmie­nić mały element w gra­fice aby projekt zmienił swój wygląd i stał się profesjonalną identyfikacją firmy.

Zalety całkowitej zmiany marki:

  • możli­wość zdoby­cia nowych klien­tów
  • dopa­sowanie wiz­erunku do nowego zakresu dzi­ała­nia
  • ener­gia wynika­jąca z nowego startu

 

Zalety modyfikacji logo:

  •  nowy wygląd przy nis­kich kosz­tach wdrażania
  • brak koniecz­no­ści uruchami­a­nia całej kam­panii reklamowej
  • wyko­rzys­tanie nowych form reklamy

 


 

Przykłady całkowitych zmian marki i redesingu logo

 

Redesing logo bocheńskiej firmy MAR-BET wykonany przez naszą firmę.

 

Stare logo                                                                                       Nowe logo

                             

 

Dodany został sygnet,zmieniona czcionka i kolory,które zostały dopasowane do kolorystyki nowej strony internetowej.

 


 

Firma chłodnicza Igloo z ponad 20 letnią historią w 2012 r zdecydowała się na odświeżenie swojego logo:

 

Stare logo                                                                                     Nowe logo

                

 

 

Przykłady zmian i modyfikacji najbardziej znanych marek na świecie:

 

 

logo_kodak.jpg

 


 

 

 


 

 Stare                                                                                         Nowe

 logo_citroen.jpg

 


 

Stare                                                                                       Nowe

logo_audi1.jpg